ديالوگ هايی که دوستشان دارم/زيرزمين

ماندگار :     خواب ديدم سرهنگ برگشته جوون جوون مثل بيست‏و پنج سال پيش، همون روزى كه مردم ريختن در خونه‏و شعار مى‏دادن، من بودم و تو و شهلا تو بچه بودى مثل‏همون سال‏ها ولى من و شهلا قد الانمون بوديم‏سرهنگ توى چارچوب در وايساده بود، توبهش سلام‏دادى جوابتو نداد، من بهش سلام دادم جوابمو نداد،شهلا بهش سلام داد جوابشو داد بعد يه خنده‏اى كردبهش كه دلم ريخت گفت تو ديگه كى هستى؟ ننتون باززاييد؟ گفتم سرهنگ زنمه يه سالى ميشه كه زن گرفتم.نذاشت حرفم تموم بشه گفت شما نمى‏خوايد كرايه اين‏بيست و پنج سالى رو كه توى خونه‏ام زندگى كرديد روبديد، گفتم سرهنگ يادته بچه كه بودم بهم مى‏گفتى‏دوست دارى ماه‏گل رو بهت بدم، من خجالت‏مى‏كشيدم، گفت حالا اسمش چيه؟ گفتم سرهنگ يادته‏مى‏گفتى واسه عروسيم تمام حياط رو چراغونى‏مى‏كنى؟ گفت اسمش چيه؟ گفتم سرهنگ تو نبودى كه‏چراغونى كنى، ننم نبود، آقام نبود، من بودم و صفورا وشهلا، نه چراغ بود و نه آدم، گفت هيچى ديگه خودتون‏كم بوديد يكى ديگه‏ام اضافه كرديد، گفتم سرهنگ‏شهلا فكر مى‏كرد شما كه بياييد ما بايد از اينجا بريم،واسه همين خودش ول كرد رفت، تقصير صفورا بودبهش گفته بود اينجا مال ماست / مى‏خندد. / من هى به‏اين صفورا مى‏گفتم سرهنگ مى‏ياد سر خونه زندگيش‏اما اين مى‏گفت تو خيالاتى شدى، بهش گفتم سرهنگ‏تو رو به جان ماه‏گل‏ات بذار ما بمونيم، شهلا تازه برگشته‏يه كارى نكن دوباره بره، گفتم سرهنگ تو بهش بگو اينامى‏تونن براى هميشه توى اين خونه بمونن، گفت گفتى‏اسمش چى بود؟ گفتم سرهنگ بعد از اينكه شما رفتيدآقام و ننه‏ام از غصه دق كردن، گفت اسم زنت چى بود؟گفتم سرهنگ من و صفورا مونديم كه از خونه نگهدارى‏كنيم تا شما بياييد... ولى سرهنگ گوش نمى‏داد فقط به‏شهلا مى‏خنديد بعد رفت توى پنج‏درى مثل شب‏هاى‏جمعه كه مى‏رفت اونجا تا صبح عرق مى‏خورد و فحش‏مى‏داد به مردم، شهلا هم پشت سرش رفت من گفتم‏شهلا تو كجا؟ صدام رو نشنيد، گفتم شهلا... صدام رونشنيد، گفتم شهلا / فرياد مى‏زند. / من مردم... باز صدام رونشنيد.

/ 2 نظر / 17 بازدید
مينای آبی

این دیالوگ های یه فیلمه یا یه نمایش نامه؟با یک شعر تازه به روزم...

رضا عبدی

حالا که خيلی تمايل داری باشه قبول می توانی مرا هم ملايری بدانی.بلاخره بهتر از حميد هنجو بلدم ملايری حرف بزنم. و اما لطفا رنگ قلمت را تغيير بده چشم را اذيت می کند.متنت را هم خواندم و حرف هم زياد دارم در موردش.اما چون اجرايش را هم ديده ام فکر کنمحرف هام بدرد ت نخورند .پس فعلنه عزت مستدام.