با موضوع دفاع مقدس:«نامه‌هاي باد» بازخواني مي‌شود

خبرگزاري فارس: آرش عباسي قرار است در چهارمين دوره نمايشنامه‌خواني تئاتر مقاومت «نامه‌هاي باد» را بازخواني كند.

عباسي درباره اين خبر به فارس گفت: نمايشنامه «نامه‌هاي باد» را چهار سال پيش نوشتم و براي بازخواني نمايشنامه آن را بازنویسی كردم.

 
وي ادامه داد: محمد عسگري، مهدي حاجيان، هديه طاهري از بازخوانان نمايشنامه هستند. به گفته اين كارگردان جوان، وي قرار است چهارم بهمن ماه نمايشش را در كافه ترياي تئاترشهر بازخواني كند.
عباسي درباره موضوع نمايشنامه گفت: موضوع نمايشنامه به دفاع مقدس باز مي‌گردد و درباره يك همسر شهيد است كه از ارائه مدارك شوهرش به بنياد شهيد امتناع مي‌كند.

/ 0 نظر / 14 بازدید