/ 4 نظر / 16 بازدید
ناصر صارمي

کسی که تئاتر هميشه برايش يک حسرت بوده چه نظری بايد بدهد؟ همه چيز را خواندم فقط آنها را نشخوار کردم. من درک منطقی از هنر بزرگ تئاتر کم دارم .اما حداقل ميدانم سوالات دست نخورده و صادقانه ای پرسيده بودی. شاد باش و دير زی

فراترازکلوسيوم

دورد بر همکار گرامی . اميدوارم که حال شما و همسر گراميتان خوب باشد. مصاحبه واقعا خواندنی بود. ای کاش زودتر خبر می داديد. خودم می آمدم با سينيور کاستلی يک گپی ميزدم. می دانيد که اينجا ايتاليايی کم پيدا می شه. درهرحال ممنون که خبرم کرديد. واقعا مصاحبه خوبی بود. آدم دلش می گيرد وقتی اين آدما را با همکاران ايرانيشان مقايسه می کند. اينجا همه چيز يه جور ديگه اس . پيروز و مويد باشيد.

آدم های مثلثی

آرش جان سلام خوشحالم که هنوز هم مثل هميشه حرفه ای هستی . اگه تونستی به ما سر بزن . روزنامه ی خودته !

ناصر صارمي

سلام عباسی مصاحبه ات را از راديو فرهنگ نيوشيدم. فراوان فراوان بهره گرفتم. شاد باش و دير زی