# تئاتر_ایران

گفت و گوی من با محله هنری corriere dello spettacolo ایتالیا درباره تئاتر ایران

http://www.corrieredellospettacolo.com/2012/09/che-cose-il-teatro-iraniano-cosa.html با سپاس از هدا عربشاهی برای ترجمه گفت و گو از : استفانو دورانتی پوکتی   می توانی کمی از خودت و از ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 26 بازدید